LOADING

CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY

Jesteśmy Autoryzowanym Punktem Potwierdzania Tożsamości CERTUM PCC

Oferujemy wraz z kompleksem usług certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny) wystawiony przez CERTUM PCC (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji – jednostka organizacyjna Unizeto Technologies SA świadcząca usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym).

Podpis kwalifikowany (elektroniczny podpis, e-podpis) jest odpowiednikiem tradycyjnego, własnoręcznego podpisu, służącego do podpisywania dokumentów tworzonych i przechowywanych w formie elektronicznej.

qZastosowanie podpisu kwalifikowanego umożliwia:

 • kontakt drogą elektroniczną z ZUS-em, podpisanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisanie deklaracji
 • składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRS-u
 • składanie e-deklaracji podatkowych
 • składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • podpisywanie raportów do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
 • korespondencję z urzędami administracji publicznej
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • podpisywanie faktur elektronicznych
 • uwierzytelnianie transakcji w Banku

qOferujemy:

 • certyfikat kwalifikowany CERTUM na 1 rok lub 2 lata, z czytnikiem lub bez czytnika
 • wymianę karty, kolejny certyfikat na kartę, przeniesienie certyfikatu do CERTUM
 • odnowienie certyfikatu CERTUM , przedłużenie jego ważności o kolejny 1 rok lub 2 lata
 • przygotowujemy pełną dokumentację konieczną do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego, zarówno uniwersalnego jak i z dodatkowymi danymi
 • poświadczamy tożsamość osób ubiegających się o certyfikat
 • przeprowadzamy również proces certyfikacji w trybie ścieżki ekspresowej, dzięki której certyfikat można uzyskać w ciągu 24 godzin.

ZAPRASZAMY DO PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

Aby to zrobić należy zgłosić się do siedziby firmy FHU Horyzont Krzysztof Lech albo wysłać email z zamówieniem na adres: certyfikaty@horyzont.gorlice.pl lub biuro@horyzont.gorlice.pl, w treści wpisując dane zamawiającego (nazwa firmy, adres, NIP, dane kontaktowe), oraz podać ilość podpisów do przedłużenia ważności oraz okres na jaki mają zostać przedłużone.

CENNIK ZESTAWÓW CERTUM

Aby dowiedzieć się jak przebiega proces wydawania certyfikatu oraz jakie dokumenty są konieczne proszę kliknąć czytaj dalej …